آرشیو برچسب های: چشمی بر آسمان و نگاهی بر زمین

عبدالله نصری

عبدالله نصری، نویسنده «چشمی بر آسمان و نگاهی بر زمین» دارای مدرک دکتری فلسفه غرب از دانشگاه امام صادق، مدرس و پژوهشگر حوزه‌های فلسفه غرب و فلسفه اسلامی است.