آرشیو برچسب های: همایش آنان‌ که می‌اندیشند

امام صدر عدالت را از مفهومی انتزاعی به مفهومی اجرایی تبدیل کرد

نشست «جنبش محرومان و مطالبه عدالت اجتماعی» از سلسله نشست‌های همایش «بررسی و بازخوانی آراء و اندیشه‌های امام موسی صدر» برگزار شد.