آرشیو برچسب های: ناپديد سازى اجباری

وزیر خارجه لبنان:
مسئولیت موضوع ناپدید سازى امام موسی صدر بر عهده لیبی است

باسیل، وزیر خارجه لبنان گفت: ما ازمشارکت نکردن لیبی در نشست سران اقتصادی در بیروت تاسف می‌خوریم، اما مقامات لیبیایی باید به مسئولیت هاى خود در موضوع ناپدید سازى امام موسی صدر عمل کنند.

ناپدید‌سازی جرمی مستمر است و قابلیت تعقیب و پیگیری دارد

قریب ‌به ۴۰ سال است که از ربودن امام موسی صدر می‌گذرد. پیشینۀ توجه جامعه و حقوق بین‌الملل به پدیدۀ شوم ناپدید‌سازی اجباری هم درست به همین میزان است.