آرشیو برچسب های: محمود سریع القلم

نگاه «پیشوایی فراتر از زمان» به خصلت‌های درونی امام صدر

وقتی به موضوعاتی که به امام‌ موسی صدر مربوط است، نگاه می‌کنیم، این شخصیت را می‌بینیم؛ کسی‌که برای انسان ارزش قائل است و حقوق انسان‌ها را رعایت می‌کند برای اینکه انسان هستند.

محمود سریع القلم

محمود سریع القلم، پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران، دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است.