Tag Archives: محمد سروش محلاتی

آرای فقهی امام موسی صدر منتشر شد

مجموعه مباحثی از آرای فقهی امام موسی صدر که برگرفته از گفتارها و نوشته‌های ایشان است، در کتاب فقه زندگی جمع‌آوری و منتشر شد.

نظر امام صدر درباره ترور یکی از بهترین تحلیل ها بین متفکرین اسلامی است

محمدسروش محلاتی گفت: «برخی روشنفکرها ظاهرا علاقه ندارند بشنوند یا اطلاع پیدا کنند که امام صدر فقیه است. اگر کسی می خواهد در بحث حقوق ملت و دولت و حقوق زنان وارد شود و بعد به دین نسبت بدهد، باید مقدمات لازم را برای استنباط طی کرده باشد مخصوصا کسی که می خواهد رای جدید بدهد، اگر او مجتهد و فقیه نباشد نظر او اعتبار ذاتی ندارد.»