آرشیو برچسب های: شریف لک زایی

امام موسی صدر فرقه‌گرایی را مانع تحقق صلح می‌داند

دکتر شریف لک‌زایی در نخستین همایش بین المللی صلح و حل منازعه، از راهکارهای امام موسی صدر برای صلح سخن گفت.

علت عقب‌ماندگی جامعه اسلامی از منظر امام‌ موسی صدر

دکتر شریف لک‌زایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی