آرشیو برچسب های: زن و چالش‌های جامعه

بررسی نظرات امام صدر در همایش «چالش‌های اجتماعی زنان در دوران معاصر»

نظرات امام موسی صدر در همایش «چالش‌های اجتماعی زنان در دوران معاصر» در دانشگاه دامغان مطرح شد.

تخفیف خرید کتاب به مناسبت روزهای سوگواری حضرت فاطمه(س)

کتاب های «زهرا فصلی از کتاب رسالت» و «زن و چالش‌های جامعه» به مناسبت روزهای سوگواری حضرت فاطمه(س) با تخفیف به مخاطبان عرضه می شود.

گزارش نقد و بررسی کتاب «زن و چالش‌های جامعه»
امام صدر قوانین فقهی مربوط به زنان را متناسب با زمان تفسیر می‌کند

سخنرانان در نشست نقد و بررسی «زن و چالش‌های جامعه» تاکید کردند که ویژگی نگاه امام صدر به زنان در پویایی فقهی مربوط به زن و متناسب با زمانه است.