آرشیو برچسب های: خاندان صدر

انتشار اشعار علما و چهره‌های خاندان صدر

کتاب شعر در خاندان صدر حاوی اشعار علما و چهره‌های خاندان صدر است که در ۲مجلد جداگانه به تفکیک اشعار فارسی و عربی منتشر شده است.

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ چند خاطره از نویسنده برجسته‌ای که مدرسه نرفت

فاطمه صدر، همسر شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در گفت‌وگوهایی با گروه تاریخ شفاهی موسسه امام موسی صدر، خاطراتی درباره خواهر شهید صدر، بانو بنت‌الهدی بیان کرده است.