آرشیو برچسب های: تاریخ شفاهی

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ چند خاطره از نویسنده برجسته‌ای که مدرسه نرفت

فاطمه صدر، همسر شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در گفت‌وگوهایی با گروه تاریخ شفاهی موسسه امام موسی صدر، خاطراتی درباره خواهر شهید صدر، بانو بنت‌الهدی بیان کرده است.

آقای صدر حامی و محافظ ما در آن روزها بود

روایت و خاطره پوران شریعت رضوی، همسر دکتر علی شریعتی از حضور و حمایت امام موسی صدر برای مراسم تدفین دکتر شریعتی.

داستان مسجدی که به نام امام موسی صدر ساخته شد

ماجرای مسجدی که به نام امام صدر و به همت جوان ورزشکار اهل تسنن در لبنان ساخته شد.

پیش درآمد پرسش درباره رابطه امام موسی صدر و انقلابیون ایرانی

حمید قزوینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی

روایتی از نان خریدن برای منزل پدر امام موسی صدر

خاطره ای برگرفته از کتاب «صدر دین» درباره منش آیت‌الله سید صدرالدین صدر

وقتی روحانیت شیعه پناه یهودیان می‌شود

خاطراتی برگرفته از کتاب من و آقا موسی درباره برخورد علمای بزرگ شیعه با پیروان دیگر ادیان

کتاب «حدیث روزگار» در خانه کتاب بررسی شد

علی ططری گفت: حافظه بسیار دقیق هادی خسروشاهی در این کتاب، این اثر را با اهمیت کرده و حمید قزوینی، مصاحبه‌گر کتاب نیز تاکنون در این حوزه به جانبداری و سانسور شناخته نشده است.

«حدیث روزگار» بر پله دوم نشر نشست

کتاب «حدیث روزگار: خاطرات استاد سیدهادی خسروشاهی» تجدید چاپ شد.

اطلاعاتی ارزشمند از تاریخ معاصر ایران و امام موسی صدر

نقدی بر کتاب یاران موافق

امام موسی صدر به روایت دیگران

دلایلی برای خواندن مجموعه تاریخ شفاهی انتشارات موسسه امام موسی صدر