آرشیو برچسب های: امامت

پیوند ما و امام علی از نگاه امام موسی صدر

آنچه در این متن می‌خوانید، پرتوی است بر نسبت و پیوندی که امام موسی صدر میان ما و امام علی برقرار می‌سازد. منبع این تحلیل کتاب انسان آسمان است.