آرشیو برچسب های: اعتصاب غذا

روایت استاد تاریخ مسیحی درباره تلاش امام صدر برای برقراری صلح

گفت‌وگوی گروه تاریخ‌شفاهی موسسه امام موسی صدر با عصام خلیفه، استاد تاریخ و از چهره‌های فرهنگی مسیحی لبنان درباره اعتصاب غذای امام صدر و جنگ داخلی لبنان.