Tag Archives: اسرائیل

پیروزی مقاومت، ثمره بذری است که امام موسی صدر کاشت

روایت مرحوم فائز مغنیه از مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه و بذری که امام موسی صدر در دل جوانان کاشت و آنها را به دفاع ترغیب کرد.

مردانی آزاده از سرزمین ایران که مقاومت لبنان را پایه گذاری کردند

نماینده جنبش امل لبنان گفت: «امام موسی صدر و شهید چمران مستقیما به تربیت نسلی پرداختند که بعدها نقشی اساسی در مقاومت و آزادسازی جنوب ایفا کردند.»