اسرا

۱,۵۰۰ تومان

إسرا هشتمین جلد از مجموعه تفاسیر کوچک موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر است که به تفسیر آیات یک تا هشت سورۀ إسرا پرداخته است.

موجود در انبار