ادیان در خدمت انسان / ترجمه ایتالیایی
Le religioni al servizio dell’essere umano

۲۲۴,۰۰۰ تومان

ادیان در خدمت انسان /  Le religioni al servizio dell’essere umano ترجمه چند سخنرانی از امام موسی صدر در حوزه دین به زبان ایتالیایی است.

موجود در انبار