یادنامه امام موسی صدر

۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان

یادنامۀ امام موسی صدر اثری است که سید هادی خسروشاهی برای معرفی امام موسی صدر در دو جلد آن را تألیف کرده است.

موجود نیست