گفتارهای بنیادین

۳۰,۰۰۰ تومان

گفتارهای بنیادین سومین کتاب از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر است.

قیمت آثار شهید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود در انبار