چشمی به آسمان نگاهی بر زمین

۹,۰۰۰ تومان ۸,۱۰۰ تومان

 چشمی به آسمان، نگاهی بر زمین چهارمین کتاب از مجموعۀ اندیشۀ ربوده شده است که دربردارندۀ تأملات دکتر عبدالله نصری دربارۀ امام موسی صدر است. این کتاب حاصل چند سخنرانی و یادداشت‌هایی کوتاه در بابب اندیشه و سلوک فردی و اجتماعی است.

موجود در انبار