مشاهیر خاندان صدر ۱

۶۰,۰۰۰ تومان

اولین جلد از مجموعه مشاهیر خاندان صدر به شرح‌حال تفصیلی 29 تن از مشاهیر تراز اول و دوم خاندان صدر پرداخته است.

موجود در انبار