سیر مطالعاتی کتاب دین در جهان امروز/ استاد راهنما: دکتر غلامرضا ذکیانی

۸۰,۰۰۰ تومان

این دوره غیر فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب دین در جهان امروز در ۴ جلسه ۲ ساعته درنظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

 

موجود نیست