سیر مطالعاتی کتاب برای زندگی/ استاد راهنما: مهدی فرخیان

۳۰,۰۰۰ تومان

این دوره برای مطالعه و بررسی کتاب برای زندگی در ۳ جلسه ۲ ساعته درنظر گرفته شده است. /  لازم به ذکر است دوره در صورت به حد نصاب رسیدن افراد تشکیل می‌شود، در غیر این صورت مبلغ پرداختی بازگردانده شده یا با انتخاب متقاضی دوره دیگری جایگزین می‌شود.

موجود نیست