دو زن و یک مرد

۵,۰۰۰ تومان

رحاب دختری است که در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شده است. اما از اصول مذهب چیزی نمی‌داند. باورهای مذهبی را خشک و ارتجاعی می‌داند. در کتابهایی که می‌خواند نیز این عقاید که «هیچ چیز مهم نیست، نه کرامت نه وجدان نه دنیای پس از مرگ …» وجود دارد و به باورهای او صحه می‌گذارد.

موجود در انبار