اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما

۲۵,۰۰۰ تومان

پنجمین مجلد از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر شامل سه کتاب اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام و رسالت ما است.

قیمت آثار شهید محمد باقر صدر، سالانه و از طرف موسسه دارالصدر تعیین می شود.

موجود در انبار