ادیان در خدمت انسان

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

ادیان در خدمت انسان دومین جلد از مجموعه کتاب های در قلمرو اندیشه امام موسی صدر است که مشتمل بر 29 مقاله، سخنرانی و گفت وگو از امام صدر دربارۀ دین، انسان، اسلام، تربیت، عبادت، تشیع، آزادی و … است.

موجود در انبار