اخلاص

۸۰۰ تومان ۷۲۰ تومان

اخلاص دومین جلد از مجموعه تفسیرهای کوچک مؤسسۀ امام موسی صدر است.

موجود نیست