آرشیو دسته بندی: اندیشه و عمل

پنجاه‌وسومین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل

بحث من در این جلسه به دو دسته تقسیم می‌شود: مبانی قرآنی و آرای قرآنی امام موسی صدر. مبنای بحث نیز به طور خاص بر کتاب «حدیث سحرگاهان» متمرکز است که ظاهرا ایشان مباحث این کتاب را در ماه مبارک رمضان یکی از سال‌ها پس از اذان صبح در رادیو بیان کردند.من ۳۲ مبانی و […]