آرشیو دسته بندی: فیلم

فیلم درس‌گفتار ۵۷

پنجاه و هفتمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: مدرسه رمضان/ سخنران: عادل پیغامی / زمان و مکان: اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸

فیلم درس‌گفتار ۵۶

پنجاه و ششمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: گفت‌وگو، اضطرار یا امرِ اصیل؛ بررسی رویکرد امام موسی صدر در گفت‌وگو / سخنران: محمدرضا زائری / زمان و مکان: ۶ اسفند ۱۳۹۷

فیلم درس‌گفتار ۵۵

پنجاه و پنجمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: دین شناسی امام موسی صدر / سخنران: رضا بابایی / زمان و مکان: ۸ بهمن ۱۳۹۷

فیلم درس‌گفتار ۵۴

پنجاه و چهارمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: تفسیر عقلانی قرآن از منظر سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر / سخنران: دکتر نجمه کیخا / زمان و مکان: ۱۰ دی ۱۳۹۷

فیلم درس گفتار ۵۳

پنجاه وسومین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: مبانی و آرای قرآنی امام موسی صدر / سخنران: دکتر سعید بهمنی، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم / زمان و مکان: ۷ آبان ۱۳۹۷  

فیلم درس گفتار ۵۲

پنجاه و دومین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: اخوت انسانی در اندیشه امام صدر / سخنران: حبیب الله بابایی / زمان و مکان: ۹ مهر ۱۳۹۷ – موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر