آرشیو دسته بندی: عکس درس گفتار اندیشه و عمل

پنجاه‌وهفتمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷:
مدرسه رمضان

پنجاه و‌ ششمین درس گفتار اندیشه و عمل، ۶ اسفند ۱۳۹۷:
گفت وگو، اضطرار یا امرِ اصیل؛ بررسی رویکرد امام موسی صدر در گفت وگو

پنجاه و‌ چهارمین درس گفتار اندیشه و عمل، ۱۰ دی ۱۳۹۷:
تفسیر عقلانی قرآن از منظر سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر

پنجاه و‌ سومین درس گفتار اندیشه و عمل، ۷ آبان ۱۳۹۷:
مبانی و آرای قرآنی امام موسی صدر

پنجاه‌ و‌ دومین درس‌ گفتار اندیشه و عمل، ۹ مهر ۱۳۹۷:
اخوت انسانی در اندیشه امام موسی صدر

پنجاه و یکمین درس‌ گفتار اندیشه و عمل، ۷ شهریور ۱۳۹۷:
صلح، صلاح، اصلاح با الهام از اندیشه و عمل امام موسی صدر

پنجاهمین درس‌ گفتار اندیشه و عمل، ۲۴ تیر ۱۳۹۷:
الگوی توسعه اقتصاد شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر

چهل و نهمین درس‌ گفتار اندیشه و عمل، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۷:
درآمدی بر قرآن‌ شناسی امام موسی صدر