آرشیو دسته بندی: چندرسانه ای

فیلم درس‌گفتار ۵۵

پنجاه و پنجمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: دین شناسی امام موسی صدر / سخنران: رضا بابایی / زمان و مکان: ۸ بهمن ۱۳۹۷

فیلم درس‌گفتار ۵۴

پنجاه و چهارمین درس گفتار ماهانه اندیشه و عمل / موضوع: تفسیر عقلانی قرآن از منظر سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر / سخنران: دکتر نجمه کیخا / زمان و مکان: ۱۰ دی ۱۳۹۷

پنجاه و‌ چهارمین درس گفتار اندیشه و عمل، ۱۰ دی ۱۳۹۷:
تفسیر عقلانی قرآن از منظر سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر

درس‌گفتار ۵۴

موضوع: تفسیر عقلانی قرآن از منظر سیدجمال الدین اسدآبادی و امام موسی صدر سخنران: دکتر نجمه کیخا  

نشست مرکز فرهنگی شهر کتاب، ۲۶ آذر ۱۳۹۷:
نقد و بررسی کتاب «زن و چالش های جامعه»

نشست تخصصی در کتابخانه آیت‌الله بروجردی، ۷ آذر ۱۳۹۷:
رسالت جهانی روحانیت شیعه و بازخوانی سیره امام موسی صدر