آرشیو دسته بندی: یادداشت و تحلیل ربودن

بعد از دیکتاتور

هفت سال از کشته شدن قذافی می‌گذرد و پرونده‌ ربودن امام صدر و همراهانش همچنان روی زمین مانده است.

تاکید فقه بر ضرورت پیگیری پرونده ربودن امام صدر در دستگاه دیپلماسی

موضوع امام موسی ‌صدر موضوعی زنده و فعال است و جامعه، دولت و نظام، مسلمانان و به‌خصوص شیعیان از جوانب مختلفی به آن چشم دارند و بسیار حائز اهمیت است.

سخنی درباره ظلمی چهل ساله

چهل سال از ربوده شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان و دو همراهش به دست معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبی گذشت. ظلم بزرگی که از عجیب‌ترین و غم انگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر است.

اگر او حضور داشت خیلی چیزها در جهان اسلام تغییر می‌کرد

شاید اگر امام موسی‌صدر حضور می‌داشت، خیلی چیزها در جهان اسلام تغییر می‌کرد. چنان نبوغی داشت که برنامه‌ها و اندیشه‌های مذهبی را به سمت خیر و تعالی سوق می‌داد و حتماً به شکل دیگری تعبیر و تفسیر می‌کرد.

ناپدید‌سازی جرمی مستمر است و قابلیت تعقیب و پیگیری دارد

قریب ‌به ۴۰ سال است که از ربودن امام موسی صدر می‌گذرد. پیشینۀ توجه جامعه و حقوق بین‌الملل به پدیدۀ شوم ناپدید‌سازی اجباری هم درست به همین میزان است.