Category Archives: خلاصه درس گفتار اندیشه و عمل

پنجاه‌وچهارمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل

این درس‌گفتار در پی مقایسه تفسیر عقلانی قرآن در اندیشه سیدجمال‌الدین اسدآبادی و امام موسی صدر است؛ هرچند شخصیتی مانند سید جمال را بیشتر با سیاست و مبارزه می‌شناسند.

پنجاه‌وهفتمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل

ماه رمضان در اندیشه دینی و اسلامی، و به‌تبع آن در اندیشه امام موسی صدر، ماهی خاص و متمایز از سایر ماه‌هاست و مناسک، اهداف و غایات ویژه‌ای دارد که در درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل به این موضوع پرداخته شد.

خلاصه پنجاه‌وسومین درس‌گفتار اندیشه و عمل

مبانی و آرای قرآنی امام موسی صدر سخنران: دکتر سعید بهمنی امام موسی صدر در تقریب میراث‌دار علامه سید عبدالحسین شرف الدین است و سفر ایشان به لبنان هم به این علت بوده است که به نوعی جانشین ایشان شود. علامه شرف‌الدین در عمق دانش یا دستِ کم در جذابیتِ نگاه تقریبی بی‌نظیر است. اما […]

خلاصه پنجاه‌ودومین درس‌گفتار اندیشه و عمل

اخوت انسانی در اندیشه امام صدر سخنران: حبیب‌الله بابایی موضوع اخوت انسانی از فضای متنوع، چند فرهنگی، چند دینی، چند مذهبی در دنیای امروز و همین‌طور در جهان اسلام ناشی می‌شود و پرداختن به این موضوع به علت وجود شکاف‌های انسانی است که در جامعه امروز به‌وجود آمده است. در خوانش‌‌های دینی از ادبیات قرآنی، […]

خلاصه پنجاه‌ویکمین درس‌گفتار اندیشه و عمل

صلح، صلاح، اصلاح با الهام از اندیشه و عمل امام موسی صدر سخنران: دکتر محمد منصورنژاد صلح مفهومی است که تعریفِ کمینه‌ و بیشینه‌ دارد. در تعریفِ حداقلی صلح آن است که جنگ و خونریزی و خشونت در میان نباشد. جنگ فقط به معنای کشتن کسی نیست؛ همین که آبروی کسی را بریزیم، ترور شخصیت […]

خلاصه پنجاهمین درس‌گفتار اندیشه و عمل

الگوی توسعۀ اقتصادِ شیعیان لبنان از دیدگاه امام موسی صدر سخنران: دکتر سید کاظم صدر امام موسی صدر نیز مانند برخی از علما و اندیشمندان همچون شهید محمدباقر صدر،  شهید مطهری و شهید بهشتی دارای اندیشه‌‌های اقتصادی است. اما تفاوت بارز ایشان با دیگر علما این است که ایشان در صحنۀ لبنان وارد عمل شده‌اند […]

خلاصه چهل و نهمین درس گفتار اندیشه و عمل

درآمدی بر قرآن شناسی امام موسی صدر سخنران: دکتر مهدی مهریزی یکی از بحث‌های یک و نیم قرن اخیر در جهان اسلام، مسئلۀ بازگشت به قرآن برای مقابله با جهل و ستم و فقر و جبران عقب‌ماندگی‌های تمدنی است. با این دغدغه، گروهی در حوزۀ فعالیت‌های اجتماعی به مطرح‌کردن قرآن پرداختند و عده‌ای بر ضرورت […]