بررسی ابعاد فقهی و حقوقی پرونده ربودن امام موسی صدر

پنجاه‌وهشتمین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل به ابعاد فقهی و حقوقی پرونده ربودن امام موسی صدر در چهل‌‌و‌یکمین سال ناپدیدسازی اجباری او و همراهانش می‌پردازد.

ادامه خبر

کنفرانس لبنانی به مناسبت چهل و یکمین سال ناپدیدسازی اجباری امام صدر

جنبش فرهنگی لبنان کنفرانسی به مناسبت چهل و یکمین سال ناپدیدسازی اجباری امام موسی صدر برگزار کرد.

ادامه خبر

آدم‌ربایی در لیبی، کتاب برتر سومین دوسالانه نشان شیرازه

کتاب آدم‌ربایی در لیبی جایزه برترین طراحی کتاب تصویری را در سومین دوسالانه نشان شیرازه دریافت کرد.

ادامه خبر

اخبار عمومی

خبرهای بیشتر

اخبار انتشارات

خبرهای بیشتر

اخبار پیگیری

خبرهای بیشتر