Author Archives: دبیر سایت

بسته پیشنهادی کتاب به مناسبت روز شهادت بانوی صدر

انتشارات موسسه امام موسی صدر بسته ویژه‌ کتاب به مناسبت ۱۹ فروردین، سالروز شهادت بانو بنت الهدی صدر درنظر گرفته است.

بسته پیشنهادی برای هدیه روز زن و مادر

انتشارات موسسه امام موسی صدر بسته ویژه‌ای با ۴ عنوان کتاب به مناسبت روز زن و مادر درنظر گرفته است.

در قلمرو اندیشه‌ امام موسی صدر

کتاب هایی که باید از امام موسی صدر خواند

مبارزه فکری با نوشتن داستان‌های اجتماعی برای زنان

معرفی مجموعه آثار بنت الهدی صدر

عبدالله نصری

عبدالله نصری، نویسنده «چشمی بر آسمان و نگاهی بر زمین» دارای مدرک دکتری فلسفه غرب از دانشگاه امام صادق، مدرس و پژوهشگر حوزه‌های فلسفه غرب و فلسفه اسلامی است.