آرشیو نویسنده: sararaisi

پنجاه‌وسومین درس‌گفتار ماهانه اندیشه و عمل

بحث من در این جلسه به دو دسته تقسیم می‌شود: مبانی قرآنی و آرای قرآنی امام موسی صدر. مبنای بحث نیز به طور خاص بر کتاب «حدیث سحرگاهان» متمرکز است که ظاهرا ایشان مباحث این کتاب را در ماه مبارک رمضان یکی از سال‌ها پس از اذان صبح در رادیو بیان کردند.من ۳۲ مبانی و […]

رونمایی از کتاب اخلاقی تربیتی درباره امام صدر

آیین رونمایی از کتاب «بررسی سیره اخلاقی تربیتی امام موسی صدر» ۲۳ دی ماه در قم برگزار می‌شود.

زندگی امام صدر برای نسل امروز آموزه‌های بسیاری دارد

کتاب «بررسی سیره اخلاقی امام موسی صدر» نوشته مهدی علمی دانشور در قم رونمایی شد.