اخلاق روزه

این کتاب سومین جلد از مجموعه پرتوهاست که به برخی از دیدگاه‌ها و تجربیات معرفتی امام موسی صدر در پیوند با روزه می‌پردازد.

افزودن به سبد خرید
راه قرآن

راه قرآن 

کتاب راه قرآن مجموعه نوشته های آیت الله سید رضا صدر با محوریت شناخت قرآن و راه آن است.

افزودن به سبد خرید

فروش با تخفیف مجموعه هشت جلدی در قلمرو اندیشه امام موسی صدر

قیمت این مجموعه ۱۲۹۰۰۰ تومان است که با تخفیف ویژه به مبلغ ۱۱۶۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

خرید اینترنتی

 

قرآن کریم بیماری نفاق را در معرض رشد و پیشروی در زندگی و نفس انسان می‌داند. زیرا ممارست بر هر خصیصه نفسانی، باعث می‌شود آثار و نتایج آن در نفس انسان گسترش یابد؛ چه خوب باشد و چه بد. 
منشأ این بیماری که جمع کفر و دروغ، هر دو، است –در زبان، دروغ است و در قلب، کفر- ضعف و فریب‌کاری است. و ضعف نفس که در پس دروغ و در پس کفر نهفته است، ریشۀ تمام مصیبت‌ها و بدی‌هاست. 
آنچه سبب می‌شود انسان به دروغ احساس نیاز کند، یا خود را به طمع یا به نفاق محتاج بداند،‌‌ همان ضعف نفس است. این‌ها نتایج ضعف درون است که نفاق از بارز‌ترین صورت‌های این ضعف به شمار می‌رود.

برگرفته از تفسیر آیات ۸ و ۹ سورۀ بقره، کتاب حدیث سحرگاهان