بنر سیرمطالعاتی

سیر مطالعاتی کتاب انسان آسمان

این سیر فشرده برای مطالعه و بررسی کتاب انسان آسمان در ۲ دوره مجزا درنظر گرفته شده است.

افزودن به سبد خرید

آدم‌ربایی در لیبی 

این کتاب گزارشِ مختصری است از قضیه ربودن امام موسی صدر. طراحی کتاب تایپوگرافی است و محتوای آن بر پایه وقایع‌نگاری تدوین شده است.

افزودن به سبد خرید

فروش با تخفیف مجموعه نه جلدی

در قلمرو اندیشه امام موسی صدر

قیمت این مجموعه ۱۳۹۰۰۰ تومان است که با تخفیف

ویژه به مبلغ ۱۲۵۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

خرید اینترنتی

 مقصود حدیثی که می‌‏گوید: «دین به نوع برخورد و رفتار است»، این نیست که دین نماز و روزه نیست، بلکه منظور این است که نماز و روزه و واجبات عبادی مرحله ‏ای ضروری از دین و ایمان است، ولی انسان مؤمنی که نماز می‌‏خواند و روزه می‌‏گیرد،‌ گاه در موقعیتی قرار می‌‏گیرد که می‌‏بیند اگر متعادل و در مسیر حق بماند، زیان می‌‏کند. در این صورت اگر در برابر شهوت‏‌ها و خواسته‏‌هایش ایستادگی کند و مرتکب حرام نشود، فردی متدین به شمار می‌‏آید و دین او صحیح است و اگر هنگام نماز و روزه و رفتارهای عادی، مردی مؤمن و معتدل و حق ‏طلب باشد، ولی هنگامی که دین‌داری او با منافع شخصی‏ اش تعارض پیدا می‌‏کند، به انحراف کشیده شود، طبیعتاً این نشانۀ آن است که دین در دورن او ریشه ندوانده است.

گام به گام با امام/ جلد  یازدهم