بنر سفر شهادت
بنر سیرمطالعاتی
بنر بسته داستانی
بنر بسته آشنایی
زن و چالش‌های جامعه

زن و چالش‌های جامعه

این کتاب شامل متونی از سخنرانی‌ها و مقالات و مصاحبه‌های امام صدر است که موضوعات زن، خانواده و جوان را دربردارد. 

افزودن به سبد خرید

سیرهای مطالعاتی کتاب محور

برای ثبت نام در دوره‌های جدید سیر مطالعاتی آثار و اندیشه امام موسی صدر صفحه دوره‌های آموزشی را ببینید.

افزودن به سبد خرید

فروش با تخفیف مجموعه ده جلدی

در قلمرو اندیشه امام موسی صدر

قیمت این مجموعه ۱۷۰۵۰۰ تومان است که با تخفیف

ویژه به مبلغ ۱۴۴۹۲۵ تومان به فروش می‌رسد.

خرید اینترنتی

 کیست که این سرمایۀ حسینی را در اختیار داشته باشد؟ اندکی به وضع خود توجه کنید. چه کسی شما را به این جلسه دعوت کرده است؟ چه کسی برای شما دعوتنامه فرستاده و وسیلۀ رفت‌و‌آمد فراهم کرده است تا به اینجا بیایید؟ آیا در این مراسم به شما غذا و نوشیدنی و سیگار می‌‌دهند؟ نه، شما خود به اینجا آمده‌اید و این اجتماع عظیم را پدید آورده‌اید. آیا این سرمایه‌ای بزرگ برای امت نیست که می‌‌توان به کمک آن مشکلات را حل کرد و مسائل آن را مورد بحث و بررسی قرار داد؟ آیا از این اجتماعات نمی‌‌توان بهره برد و نمی‌‌توان در آن‌ها به بحث و گفت‌وگو پرداخت؟

گام به گام با امام