بنر سفر شهادت
بنر بسته داستانی
بنر چهار دهه اسارت
بنر بسته آشنایی

سیرهای مطالعاتی کتاب محور

برای ثبت نام در دوره‌های جدید سیر مطالعاتی آثار و اندیشه امام موسی صدر صفحه دوره‌های آموزشی را ببینید.

افزودن به سبد خرید

زینب، شکوه شکیبایی

این کتاب شامل دو سخنرانی از امام موسی صدر، درباره نقش حضرت زینب در واقعۀ عاشورا و رخدادهای پس از آن است.

افزودن به سبد خرید

فروش با تخفیف مجموعه نه جلدی

در قلمرو اندیشه امام موسی صدر

قیمت این مجموعه ۱۳۹۰۰۰ تومان است که با تخفیف

ویژه به مبلغ ۱۲۵۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

خرید اینترنتی

 کیست که این سرمایۀ حسینی را در اختیار داشته باشد؟ اندکی به وضع خود توجه کنید. چه کسی شما را به این جلسه دعوت کرده است؟ چه کسی برای شما دعوتنامه فرستاده و وسیلۀ رفت‌و‌آمد فراهم کرده است تا به اینجا بیایید؟ آیا در این مراسم به شما غذا و نوشیدنی و سیگار می‌‌دهند؟ نه، شما خود به اینجا آمده‌اید و این اجتماع عظیم را پدید آورده‌اید. آیا این سرمایه‌ای بزرگ برای امت نیست که می‌‌توان به کمک آن مشکلات را حل کرد و مسائل آن را مورد بحث و بررسی قرار داد؟ آیا از این اجتماعات نمی‌‌توان بهره برد و نمی‌‌توان در آن‌ها به بحث و گفت‌وگو پرداخت؟

گام به گام با امام